English   Menu  

Croeso i
Cyngor Cymuned Bagillt

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol a diweddar am y cyngor
a'n holl wasanaethau at clic o'r botwm.


Darganfod Mwy

Eich Cynghor


Eich Cynghorwyr
 

Eich Cynghorwyr Cymunedol a sut i gysylltu â nhw.
 

Mwy

Pwerau
 

Beth mae eich cyngor yn ei wneud a pha bwerau sydd ganddo.
 

Mwy

Cyfarfodydd &
Cofnodion Cyfarfodydd

Agenda ar gyfer Cyfarfodydd y Cyngor a Chofnodion cyfarfodydd blaenorol.

Mwy

Hysbysiadau Cyffredinol
 

Diddordebau Cynghorwyr, Hysbysiadau Cyhoeddus a digwyddiadau lleol.

Mwy

Gwybodaeth Ariannol

Dogfennau swyddogol yn ymwneud â gweithrediad ariannol eich cyngor.

Mwy

Dogfennau Strategol

Dogfennau swyddogol yn ymwneud â gweithrediad eich cyngor.

Mwy
Map o Bagillt