AELODAU CYNGOR CYMUNED BAGILLT

Mae gan y Cyngor 14 o Gynghorwyr Cymunedol mewn 2 ward gyda 7 aelod i bob un. Etholir y cynghorwyr yma am dymor o 4 blynedd a daw’r tymor i ben ym mis Mai 2022, sef blwyddyn yn ychwanegol fel nad yw’r etholiad dilynol yn gwrthdaro ag etholiadau nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallwch gysylltu â phob un o’r aelodau yn y rhestr isod ar y ffôn (01352).

* Mae hwn yn dynodi’r ffaith fod yr aelod yn cynrychioli’r ardal ar Gyngor Sir y Fflint hefyd.
+ Mae hwn yn dynodi’r ffaith fod yr aelod yn cynrychioli’r LLafur Cymru.

Cynghorydd Robert Davies * robert.davies@flintshire.gov.uk
daviesrob120@gmail.com
07486649416
Cynghorydd Andrew Griffiths + 730618
Cynghorydd Tracey Strong 07539818197
Cynghorydd Kevin Rush*+ kevin.rush@ymail.com 730064
Cynghorydd Bryn Gittins 07720811618
Cynghorydd Collin Williams+ 763318
Cynghorydd Jane Williams+ 763318
Cynghorydd Brian Doleman + 712558
Cynghorydd Josh Humphreys 07920114529
Cynghorydd Sandra Jones 714756
Cynghorydd Christopher Owens 715531
Cynghorydd Wendy Owens 715531
Cynghorydd Yvonne Rush 730064
Cynghorydd Alison Locker 331064

Hanes y Cyngor

Yn sgil ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974 daeth Cynghorau Plwyf i ben yng Nghymru ac ymddangos cyrff newydd - Cynghorau Tref a Chymuned. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cyngor Cymuned Bagillt, a oedd newydd ei ffurfio, ym mis Ebrill 1985.

 

CYNGOR CYMUNED BAGILLT - COFNOD O GYNGHORWYR POB WARD

1985-87

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

Mrs. J. Barber

Mrs. S. Howorth

N. Jones

H.O. Clarke

C. Cartwright

Mrs. H.E.D. Jones

J. Roberts

Mrs. J.A. Jones

K.C. Tozer

Mrs. A.J. Roberts

Mrs. M. Stanton

W. Lloyd*


B.T. Doleman


W. Worrall

NODWCH: *Diarddelwyd ym mis Ionawr 1987 oherwydd absenoldeb dros 6 mis.

1987-91

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

B.T. Doleman

C. Cartwright

H.O. Clarke

Mrs. C Reick

Mrs. H.E.D. Jones

N. Jones

Mrs. J.A. Jones

J. Roberts

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

K.C. Tozer


S.M. Manfredi

C. Williams*

N. Watson

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod Cyfetholedig a gymerodd le C. Cartwright ym mis Tachwedd 1990 ar ôl derbyn llythyr ymddiswyddo ym mis Hydref 1990

1991 -95

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies*

N. Jones

B.T. Doleman

Mrs. H.E.D. Jones

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

K.C. Tozer

J. Roberts

Mrs. C Reick*

C. Williams

N. Watson


Mrs. D.J. Williams


Mrs. J.. Watson*

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelodau a gyfetholwyd i swyddi gwag ar ôl etholiadau mis Mai 1991.

1995-99

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies

B.T. Doleman

Mrs. J. Durham**

Mrs. H.E.D. Jones

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

C.P. Owens

J. Roberts

S.M. Manfred*

C. Williams

T.D. Roberts


Mrs. D.J. Williams


K.C. Tozer
N. Watson

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl Etholiadau mis Mai 1995

Mae ** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl ymddiswyddiad K.C. Tozer

1999-2004

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies

B.T. Doleman

Mrs. J. Durham

J. Ovens

R.K. Jones

Mrs. H.E.D. Jones

Mrs. S. Keatings****

J. Roberts

S.M. Manfredi

C. Williams*

C.P. Owens

M.A. Reece**

Mrs. D.J. Williams


T.D. Roberts
N. Watson
C.R. Williams***
J. Williams****

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl etholiad Mehefin 1999

Mae ** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl marwolaeth J. Roberts

Mae *** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl ymddiswyddiad Mrs. J. Durham

Mae **** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ym mis Mehefin 2003 ar ôl ymddiswyddiadau T.D. Roberts ac N. Watson ym mis Mawrth 2003

2004-08

NODWCH: Yn dilyn cais i Gyngor Sir Sir y Fflint am adolygiad o drefniadau wardio gostyngwyd y wardiau i ddwy yr un gyda 7 Aelod gyda'r hen Wardiau Gorllewinol a Chanolog yn creu'r Ward Orllewinol newydd a hen Wardiau'r Dwyrain a Merllyn yn creu'r Ward Ddwyreiniol newydd i gyd-fynd â'r Adrannau Etholiadol Sirol o'r un enwau.

DWYRAIN

GORLLEWIN

Mrs. J. Davies

Mrs. H.E.D. Jones

R. Davies*

Mrs. S.L. Jones

B.T. Doleman

J. Ovens

A. Griffiths

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.M. Manfredi

C.R. Williams

C. Williams

J. Williams

Mrs. D.J. Williams


NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a etholwyd ym mis Medi 2004 ar ôl ymddiswyddiad Mrs. J. Davies

2008-12

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

Mrs. S.L. Jones

Mrs. N.M. Jones

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.M. Manfredi

C.R. Williams

T. Renshaw*

J. Williams

C. Williams

T.M. Withington

Mrs. D.J. Williams


NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a etholwyd ym mis Mawrth 2009 ar ôl ymddiswyddiad R. Davies

2012-17

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

Mrs. S.L. Jones

Mrs. N. M. Jones**
C. Williams

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.J. Moore***
K. Rush

C.R. Williams

T. Renshaw

J. Williams

Mrs. D.J. Williams

T.M. Withington *
G. Hotchkiss

NODWCH: Mae * yn dynodi’r aelod a ymddiswyddodd ym mis Ebrill 2013 ac y cymerwyd ei le gan aelod cyfetholedig ym mis Gorffennaf 2013.
**yn dynodi’r aelod a ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013 ac y cymerwyd ei le gan aelod cyfetholedig ym mis Ionawr 2014.

2017-22

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

T. Shorten

C. Shorten

C.P. Owens

K. Rush

D. Stanley **

C. Williams

C.R. Williams

Mrs. D.J. Williams

C. Renshaw

Mrs. J. Nicholas*

Mrs. S. Jones*

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl etholiad Mai 2017
** Yn dynodi ymddiswyddodd yr aelod ym mis Medi 2019 a'i ddisodli gan etholiad heb ei herio ym mis Hydref 2019.

2022-27

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

J. Humphreys*

B. Gittins*

Mrs. S. Jones

T. Strong

C.P. Owens

K. Rush

Mrs. W. Owens

C. Williams

Ms. A. Locker

Mrs. D.J. Williams

Mrs. Y. Rush*

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl etholiad Mai 2022.

COFNOD O’R CADEIRYDDION A’R IS-GADEIRYDDION


BLWYDDYN Y CYNGOR

CADEIRYDD


IS-GADEIRYDD

1985-86

Mrs. J.A. Jones


Mrs. H.E.D. Jones

1986-87

J. Roberts


W. Lloyd*

H.O. Clarke

1987-88

N. Jones


B.T. Doleman

1988-89

N. Jones


A. Griffiths

1989-90

H.O. Clarke


R.K. Jones

1990-91

R.K. Jones


Mrs. H.E.D. Jones

1991-92

R.K. Jones


J. Roberts

1992-93

J. Roberts


Mrs. J. Davies

1993-94

K.C. Tozer


B.T. Doleman

1994-95

B.T. Doleman


C. Williams

1995-96

C. Williams


A. Griffiths

1996-97

A. Griffiths


C.P. Owens

1997-98

C.P. Owens


J. Roberts

1998-99

J. Roberts


R.K. Jones

1999-00

R.K. Jones


B.T. Doleman

2000-01

B.T. Doleman


J. Ovens

2001-02

J. Ovens


Mrs.J.D. Williams

2002-03

Mrs.J.D. Williams


A. Griffiths

2003-04

A. Griffiths


C.P. Owens

2004-05

C.P. Owens


R.K. Jones

2005-06

R.K. Jones


B.T. Doleman

2006-07

B.T. Doleman


M.A. Reece

2007-08

M.A. Reece


C. Williams

2008-09

C. Williams


A. Griffiths

2009-10

A. Griffiths


C.P. Owens

2010-11

C.P. Owens


R.K. Jones

2011-12

R.K. Jones


B.T. Doleman

2012-13

B.T. Doleman


M.A. Reece

2013-14

M.A. Reece


C.R. Williams

2014-15

C.R. Williams


Mrs. D.J. Williams

2015-16

Mrs D.J. Williams


K. Rush

2016-17

K. Rush


G. Hotchkiss

2017-18

A. Griffiths


C. P. Owens

2018-19

C. P. Owens


B.T. Doleman

2019-20

B.T. Doleman


Mrs. J. Nicholas

2021-22

Mrs. S. Jones


A. Griffiths

2022-23

C.P. Owens


A. Griffiths

2023-24

A. Locker


A. Griffiths