Welcome to bagilltcommunitycouncil.gov.uk
Home  |  Newyddion  |  Community Newsletter  |  Cysylltwch â ni  | 
Manylion cysylltu

Mrs. Lesley Wood,
Clerc Cyngor Cymuned Bagillt
12 Llys Pant Derw
Connahs Quay
Deeside
CH5 4QY

Cysylltwch â ni

07856597165

EICH CYNGHORWYR

AELODAU CYNGOR CYMUNED BAGILLT

Mae gan y Cyngor 14 o Gynghorwyr Cymunedol mewn 2 ward gyda 7 aelod i bob un. Etholir y cynghorwyr yma am dymor o 4 blynedd a daw’r tymor i ben ym mis Mai 2017, sef blwyddyn yn ychwanegol fel nad yw’r etholiad dilynol yn gwrthdaro ag etholiadau nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallwch gysylltu â phob un o’r aelodau yn y rhestr isod ar y ffôn (01352).

Rhifau Cyswllt y Cynghorwyr

Ward y Dwyrain
Ward y Gorllewin
Robert Davies * 07486649416 Brian Doleman + 712558
Andrew Griffiths + 730618 Simon Griffiths 07543294563
Jane Nicholas 730576 Sandra Jones 714756
Kevin Rush*+ 730064 Christopher Owens 715531
Chris Shorten 763269

Carl Renshaw

07920126186

Collin Williams+ 763318

Ted Shorten

763296

Jane Williams+ 763318

David Stanley

732352

** Mae hwn yn dynodi’r ffaith fod yr aelod yn cynrychioli’r ardal ar Gyngor Sir y Fflint hefyd.
+ Mae hwn yn dynodi’r ffaith fod yr aelod yn cynrychioli’r LLafur Cymru.

CYNGOR CYMUNED BAGILLT – BLWYDDYN ARIANNOL 2018-19

MYNEDIAD AT WYBODAETH: LWFANSAU AELODAU A THREULIAU

Taliadau i Gynghorwyr

 

 

CYNGOR CYMUNED BAGILLT - COFNOD O GYNGHORWYR POB WARD

1985-87

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

Mrs. J. Barber

Mrs. S. Howorth

N. Jones

H.O. Clarke

C. Cartwright

Mrs. H.E.D. Jones

J. Roberts

Mrs. J.A. Jones

K.C. Tozer

Mrs. A.J. Roberts

Mrs. M. Stanton

W. Lloyd*


B.T. Doleman


W. Worrall

NODWCH: *Diarddelwyd ym mis Ionawr 1987 oherwydd absenoldeb dros 6 mis.

1987-91

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

B.T. Doleman

C. Cartwright

H.O. Clarke

Mrs. C Reick

Mrs. H.E.D. Jones

N. Jones

Mrs. J.A. Jones

J. Roberts

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

K.C. Tozer


S.M. Manfredi

C. Williams*

N. Watson

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod Cyfetholedig a gymerodd le C. Cartwright ym mis Tachwedd 1990 ar ôl derbyn llythyr ymddiswyddo ym mis Hydref 1990

1991 -95

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies*

N. Jones

B.T. Doleman

Mrs. H.E.D. Jones

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

K.C. Tozer

J. Roberts

Mrs. C Reick*

C. Williams

N. Watson


Mrs. D.J. Williams


Mrs. J. Watson*

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelodau a gyfetholwyd i swyddi gwag ar ôl etholiadau mis Mai 1991

1995-99

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies

B.T. Doleman

Mrs. J. Durham**

Mrs. H.E.D. Jones

R.K. Jones

Mrs. M. Stanton

C.P. Owens

J. Roberts

S.M. Manfred*

C. Williams

T.D. Roberts


Mrs. D.J. Williams


K.C. Tozer
N. Watson

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl Etholiadau mis Mai 1995

Mae ** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl ymddiswyddiad K.C. Tozer

1999-2004

CANOL

DWYRAIN

MERLLYN

GORLLEWIN

A. Griffiths

Mrs. J. Davies

B.T. Doleman

Mrs. J. Durham

J. Ovens

R.K. Jones

Mrs. H.E.D. Jones

Mrs. S. Keatings****

J. Roberts

S.M. Manfredi

C. Williams*

C.P. Owens

M.A. Reece**

Mrs. D.J. Williams


T.D. Roberts
N. Watson
C.R. Williams***
J. Williams****

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl etholiad Mehefin 1999

Mae ** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl marwolaeth J. Roberts

Mae *** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ar ôl ymddiswyddiad Mrs. J. Durham

Mae **** yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd ym mis Mehefin 2003 ar ôl ymddiswyddiadau T.D. Roberts ac N. Watson ym mis Mawrth 2003

2004-08

DWYRAIN

GORLLEWIN

Mrs. J. Davies

Mrs. H.E.D. Jones

R. Davies*

Mrs. S.L. Jones

B.T. Doleman

J. Ovens

A. Griffiths

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.M. Manfredi

C.R. Williams

C. Williams

J. Williams

Mrs. D.J. Williams


NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a etholwyd ym mis Medi 2004 ar ôl ymddiswyddiad Mrs. J. Davies

2008-12

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

Mrs. S.L. Jones

Mrs. N.M. Jones

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.M. Manfredi

C.R. Williams

T. Renshaw*

J. Williams

C. Williams

T.M. Withington

Mrs. D.J. Williams


NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a etholwyd ym mis Mawrth 2009 ar ôl ymddiswyddiad R. Davies

2012-17

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

Mrs. S.L. Jones

Mrs. N. M. Jones**
C. Williams

C.P. Owens

R.K. Jones

M.A. Reece

S.J. Moore

C.R. Williams

T. Renshaw

J. Williams

Mrs. D.J. Williams

T.M. Withington *
G. Hotchkiss

NODWCH: Mae * yn dynodi’r aelod a ymddiswyddodd ym mis Ebrill 2013 ac y cymerwyd ei le gan aelod cyfetholedig ym mis Gorffennaf 2013. **yn dynodi’r aelod a ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013 ac y cymerwyd ei le gan aelod cyfetholedig ym mis Ionawr 2014.

2017-22

DWYRAIN

GORLLEWIN

R. Davies

B.T. Doleman

A. Griffiths

T. Shorten

C. Shorten

C.P. Owens

K. Rush

D. Stanley**

C. Williams

C.R. Williams

Mrs. D.J. Williams

C. Renshaw

Mrs. J. Nicholas*

Mrs. S. Jones*

NODWCH: Mae * yn dynodi’r Aelod a gyfetholwyd i swydd wag ar ôl etholiad Mai 2017
** Yn dynodi ymddiswyddodd yr aelod ym mis Medi 2019 a'i ddisodli gan etholiad heb ei herio ym mis Hydref 2019.

 

COFNOD O’R CADEIRYDDION A’R IS-GADEIRYDDION


BLWYDDYN Y CYNGOR

CADEIRYDD


IS-GADEIRYDD


1985-86

Mrs. J.A. Jones


Mrs. H.E.D. Jones


1986-87

J. Roberts


W. Lloyd*

H.O. Clarke


1987-88

N. Jones


B.T. Doleman


1988-89

N. Jones


A. Griffiths


1989-90

H.O. Clarke


R.K. Jones


1990-91

R.K. Jones


Mrs. H.E.D. Jones


1991-92

R.K. Jones


J. Roberts


1992-93

J. Roberts


Mrs. J. Davies


1993-94

K.C. Tozer


B.T. Doleman


1994-95

B.T. Doleman


C. Williams


1995-96

C. Williams


A. Griffiths


1996-97

A. Griffiths


C.P. Owens


1997-98

C.P. Owens


J. Roberts


1998-99

J. Roberts


R.K. Jones


1999-00

R.K. Jones


B.T. Doleman


2000-01

B.T. Doleman


J. Ovens


2001-02

J. Ovens


Mrs.J.D. Williams


2002-03

Mrs.J.D. Williams


A. Griffiths


2003-04

A. Griffiths


C.P. Owens


2004-05

C.P. Owens


R.K. Jones


2005-06

R.K. Jones


B.T. Doleman


2006-07

B.T. Doleman


M.A. Reece


2007-08

M.A. Reece


C. Williams


2008-09

C. Williams


A. Griffiths


2009-10

A. Griffiths


C.P. Owens


2010-11

C.P. Owens


R.K. Jones


2011-12

R.K. Jones


B.T. Doleman


2012-13

B.T. Doleman


M.A. Reece


2013-14

M.A. Reece


C.R. Williams


2014-15

C.R. Williams


Mrs. D.J. Williams


2015-16

Mrs D.J. Williams


K. Rush


2016-17

K. Rush


G. Hotchkiss


2017-18

A. Griffiths


C. P. Owens


2018-19

C. P. Owens


B.T. Doleman


2019-20

B.T. Doleman


Mrs. J. NicholasHelp Cymorth ar-lein
Canllawiau Cynghorwyr

Y Newyddion Diweddaraf

latest news